L2

LIFT 24 Oy

L2

LIFT 24 Oy

Pätevyydet

Sertifikaatit

  • Työturvallisuuskoulutus on laaja kokonaisuus. Koulutuksen käynyt tuntee mm. nolla tapaturmaa -periaatteen, työturvallisuusvastuut, yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit, osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä, sekä osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja.

  • Luotettava Kumppani hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot yrityksestä ja koostaa niistä Luotettava Kumppani-raportin.


Saa tarjouksia useilta yrityksiltä

Remppatorissa saat työllesi tarjouksia useilta päteviltä yrityksiltä. Aloita kuvaamalla työ ja odota yritysten yhteydenottoa hyvien tarjouksien kanssa.

Lue lisää

Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Hoida homma uudella tarjouspalvelulla