SP

Suomen Pikipojat Oy

SP

Suomen Pikipojat Oy

Pätevyydet

Sertifikaatit

  • Luotettava Kumppani hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot yrityksestä ja koostaa niistä Luotettava Kumppani-raportin.

  • Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin seuraavissa aiheissa: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, Hätäensiavun perusteet, Tajuttomalle annettava ensiapu, Peruselvytys, Vierasesine hengitysteissä, Verenkierron häiriötila (sokki), Haavat, Tavallisimmat sairauskohtaukset, Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, Nivelvammat ja murtumat, Myrkytykset

  • Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Pätevyyden tunnisteeksi merkitään työturvallisuuskortin numero ilman välilyöntejä. Lisäksi kortinhaltijan tulee rekisteröityä TTK:n ja SPEK:n ylläpitämään korttitieto.fi-palveluun ja antaa sitä kautta lupa luovuttaa tieto suoritetusta koulutuksesta Vastuu Group Oy:lle.

  • Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta: Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön. Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta. Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä. Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.


Saa tarjouksia useilta yrityksiltä

Remppatorissa saat työllesi tarjouksia useilta päteviltä yrityksiltä. Aloita kuvaamalla työ ja odota yritysten yhteydenottoa hyvien tarjouksien kanssa.

Lue lisää

Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Hoida homma uudella tarjouspalvelulla