Käyttöehdot – Käyttäjä

1. Remppatori.fi on digitaalinen palvelu, jossa kuluttajat (tästä lähtien ''Käyttäjä'') ja yritykset voivat julkaista ilmoituksen rakennus- tai remonttitöistä, johon etsivät tekijää. Urakoitsijat sekä muut alan ammattilaiset voivat ottaa yhtyettä ilmoituksen jättäjään tarjouksen kera.


2. Lähettämällä työilmoituksen julkaistavaksi, rekisteröidyt palveluun ja täten hyväksyt voimassa olevat Remppatori.fi:n käyttöehdot. Jos käyttöehtoihin tulee muutoksia, saa käyttäjä ilmoituksen rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseensa 30 päivää ennen, kun muutokset otetaan käyttöön.


3. Henkilötietojen käsittelymme tapahtuu yksityisyyskäytäntömme mukaisesti https://remppatori.fi/meista/henkilotietosuoja/tietosuoja


4. Käyttäjä on itse vastuussa, että käyttäjätilin luomiseen annetut tiedot ovat oikeat, ja että tiedot päivitetään, jos niihin tulee muutoksia. Käyttäjä on myös vastuussa siitä, että työilmoitukseen lisätyt tiedot ovat oikeita ja Remppatorissa julkaistut työt ja muu sisältö ovat lainmukaisia. Työilmoitukset eivät saa olla loukkaavia tai kohtuuttomia. Remppatori.fi ei ole vastuussa Käyttäjän rikkoessa käyttöehtoja tai lakia.


5. Käyttäjän työilmoitus julkaistaan Remppatori.fi sivustolla, jossa se on näkyvissä enintään 45 päivää, tai siihen asti, kunnes Käyttäjä sulkee ilmoituksen. Ilmoitus poistetaan automaattisesti sen sulkemisen jälkeen. Remppatori.fi varaa oikeuden tallentaa Käyttäjän julkaisemaa materiaalia ja muuta sisältöä niin kauan kun Remppatori haluaa. Remppatori.fi varaa oikeuden ottaa käyttöön Käyttäjän palvelussa julkaisemaa materiaalia, myös muilla sivuilla ja muissa yhteyksissä. Käyttäjän julkaisemaa materiaalia Remppatorissa voidaan käyttää palvelun markkinoinnissa. Käyttäjä hyväksyy vastaanottamaan sähköposteja Remppatorissa julkaistuun työilmoitukseen liittyen. Käyttäjä hyväksyy myös sähköisten, Remppatori.fi lähettämien, uutiskirjeiden saannin. Remppatori.fi lähettämät sähköpostit ja uutiskirjeet voivat sisältää tietoa ja markkinointia Remppatorin yhteistyökumppaneilta. Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksen uutiskirjeiden vastaanottamiseen.


6. Jos Käyttäjän lisäämä työilmoitus nähdään asiattomaksi tai sen katsotaan olevan vastoin käyttöehtoja, on Remppatorilla oikeus muuttaa sitä tai poistaa se välittömästi. Remppatorilla on myös oikeus muuttaa ilmoituksen sisältöä, ulkonäköä tai jakoa ilman ennakkovaroitusta. Käyttäjä ei saa julkaista sisältöä, joka rikkoo käyttöehtoja tai Suomen lakia Remppatori.fi-palvelussa. Käyttäjä voidaan tätä rikkoessa poistaa palvelusta kokonaan. Sisältöä, jota ei saa julkaista palvelussa on muun muassa


Syrjivää, rasistista, pornograafista, uhkaava, pilkkaavaa tai kunnianloukkaavaa. Kiusaaminen ja provosoiva sisältö on myös kielletty.


  • syrjivä, rasistinen, pornografinen, uhkaava, pilkkaava tai kunnianloukkaava sisältö. Kiusaaminen ja provosoiva sisältö on myös kielletty.
  • sisällöt, jotka eivät ole kuluttajasuojalain tai tupakka- ja alkoholilain mukaisia
  • kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaavat sisällöt. Tämä koskee erityisesti video-, musiikki- ja tietokoneohjelmien oikeuksia. Tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin julkaistaessa tulee tekijänoikeuksienhaltijan hyväksyä, että toiminta voidaan luonnehtia ’’roskapostiksi’’ tai toisenlaiseksi markkinoinniksi
  • muu sisältö, joka on Suomen lain vastainen tai jonka tarkoitus on loukata muita

7. Remppatori.fi on puhtaasti Käyttäjän ja urakoitsijayrityksen yhdistävä palvelu. Remppatori.fi ei ole osana Käyttäjän ja urakoitsijayrityksen solmimaa sopimusta, eikä ole millään tavalla vastuussa mahdollisista olosuhteista, jotka syntyvät sopimuksen seurauksena.


8. Työilmoituksen yhteydessä julkaistuja tietoja ei voida pitää sitovina sopimuksina, koska käyttäjä voi muuttaa tai päivittää ilmoitusta. On suositeltavaa, että Käyttäjä solmii kirjallisen sopimuksen työn suorittavan yrityksen kanssa ennen kuin työ aloitetaan. Remppatori.fi ei ole osallisena, eikä vastuussa, näissä sopimuksissa.


9. Remppatori.fi:ä ei ole vastuussa teknisistä ongelmista tai muista olosuhteista, jotka johtavat palvelun heikentymiseen, kuten esimerkiksi palvelun käyttökatkokset, tekniset viat tai muut vastaavat olosuhteet.


10. Remppatori.fi pyrkii tarjoamaan kunnollisia urakoitsijapalveluita palvelun käyttäjille. Remppatori.fi toivoo siksi, että palvelun käyttäjät arvioivat käyttämänsä yrityksen sen jälkeen, kun työ on suoritettu. Remppatori.fi ei ole vastuussa arvioinneista, joita pidetään loukkaavina, väärinä tai muulla tavalla kohtuuttomina. Urakoitsijat voivat kirjoittaa vastauksen arviointeihin. Remppatori.fi ei ole vastuussa mahdollisista vastauksista, joita pidetään loukkaavina, väärinä tai muulla tavalla kohtuuttomina. Arvioinnin julkaisuun tarvitaan käyttäjän koko nimi. Emme salli nimettömiä arviointeja. Arvioinnit julkaistaan koko nimellä.


11. Remppatori.fi pidättää oikeuden muokata tai poistaa työilmoituksissa olevaa tekstiä, jos sisältö katsotaan loukkaavaksi tai sopimattomaksi, tai se katsotaan olevan huonoa liiketoimintatapaa tai vastoin lakia ja sääntöjä. Remppatori.fi ei ota minkäänlaista vastuuta, jos ilmoitus poistetaan, tai jos sitä muokataan. Jos Käyttäjää epäillään laittomasta, hyvän tavan vastaisesta, kuvitteellisesta tai harhaanjohtavasta työilmoituksesta, voi Remppatori.fi laittaa Käyttäjän karanteeniin ja käyttökieltoon. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Remppatoriin. Siihen asti, kunnes Käyttäjä ottaa yhteyttä selvittääkseen asian, on Käyttäjän pääsy palveluun rajoitettu tai estetty.


12. Käyttäjän lähetettyä työilmoitus, tulee sen julkaiseminen kestämään jonkin aikaa. Asiakaspalvelu tarkistaa ilmoituksen, varmistaakseen, että siihen on merkitty oikea toimiala, jotta ilmoitus välittyy oikeanlaisille yrityksille Remppatori.fi:ssä.

Julkaistu 01. elo 2023, 13:11

Päivitetty 13. touko 2024, 09:01