Aloitatko maanrakennustyöt?

Suunnitteletko rakennushanketta ja tarvitset apua kallion räjäyttämiseen, kaivamiseen ja tontin tasoittamiseen tai muihin maanrakennustöihin? Riippumatta siitä, aiotko suorittaa kaivonporausta tai timanttiporausta tai poistaa öljysäiliön: Remppatorista löydät ammattitaitoisia urakoitsijoita, jotka voivat auttaa kaikissa maanrakennustöissä.

  • Julkaise työilmoitus ilmaiseksi
  • Vastaanota ei-sitovia tarjouksia yrityksiltä
  • Valitse paras tarjous

Saa tarjouksia päteviltä yrityksiltä

Aloitatko maanrakennustyöt?

Suunnitteletko rakennushanketta ja tarvitset apua kallion räjäyttämiseen, kaivamiseen ja tontin tasoittamiseen tai muihin maanrakennustöihin? Riippumatta siitä, aiotko suorittaa kaivonporausta tai timanttiporausta tai poistaa öljysäiliön: Remppatorista löydät ammattitaitoisia urakoitsijoita, jotka voivat auttaa kaikissa maanrakennustöissä.

  • Julkaise työilmoitus ilmaiseksi
  • Vastaanota ei-sitovia tarjouksia yrityksiltä
  • Valitse paras tarjous

Mitkä ovat maanrakennustöiden kustannukset?


Maanrakennustyön hinta riippuu siitä, mitä sinun on tehtävä, tonttisi maaperästä, projektin koosta sekä koneiden ja laitteiden käytöstä.


Jos tarvitset apua kaivamisessa, se maksaa yleensä 10–300 euroa neliömetriltä. Salaojitus maksaa yleensä 600–900 euroa juoksumetriä kohti, kun taas kallion räjäyttämisen hinta on yleensä 20–30 euroa kuutiometriä kohti.Laajuus ja monimutkaisuus

Jos teet maanrakennustöitä, projektin laajuus ja monimutkaisuus riippuvat pitkälti siitä, minkä tyyppistä rakennushanketta olet toteuttamassa, hankkeen koosta ja tontin maaperästä. Tämä vaikuttaa myös projektin kokonaishintaan.


Maanrakennustyöt ovat töitä, jotka on tehtävä tontilla ennen kuin rakennusprojekti voidaan aloittaa. Siihen voi kuulua mitä tahansa kellarin kaivamisesta tai puutarhan tasoittamisesta kaivon poraamiseen tai upotetun öljysäiliön poistamiseen.


Maanrakennustöitä tehtäessä on tärkeää, että ne suunnitellaan hyvin ja että käytät päteviä ammattilaisia. Maanrakennustyöt ovat laaja prosessi, ja mitä paremmin työt on tehty, sitä parempi perusta on hyvälle rakennusprojektille tulevaisuudessa.


Jos olet rakentamassa uutta taloa, sinun on tehtävä geotekninen tutkimus tontistasi. Tämä kertoo muun muassa, millainen maaperä tontilla on ja kuinka hyviä sen kantavuus ja lujuus ovat. Sen avulla on myös helpompi tietää, millaisia maanrakennustöitä sinun on tehtävä, esimerkiksi jos maaperässä on kalliota, joka on räjäytettävä pois.


Jos projektisi edellyttää hakemusta, sinun on myös maksettava siitä, että kunta käsittelee rakennuslupahakemuksesi.Urakoitsijat

Maanrakennustöitä tehdessä kannattaa käyttää päteviä ammattilaisia, jotta saat hyvän ja kaikki vaatimukset täyttävän lopputuloksen.


Monissa tapauksissa maanrakennustyöt edellyttävät erityyppisten koneiden käyttöä, ja siksi tarvitset koneurakoitsijan.


Jos haluat tehdä puutarhatöitä tontillasi sen jälkeen, kun maanrakennustyöt on tehty, kannattaa käyttää maisemapuutarhuria. Jotkut maisemapuutarhurit voivat auttaa sinua myös pienemmissä kaivutöissä.Seikat, jotka voivat nostaa projektisi hintaa

On olemassa monia tekijöitä, jotka vaikuttavat maanrakennustöiden kokonaishintaan. Yleisiä hintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat tehtävät työt, hankkeen koko, tontin maaperä sekä koneiden ja laitteiden käyttö.


Maanrakennustöitä tehtäessä rakennuspaikan maaperäolosuhteet vaikuttavat eniten tehtävien töiden tyyppiin ja projektin hintaan. Jos esimerkiksi joudut kaivamaan syvälle tai räjäyttämään kalliota, tämä nostaa projektin hintaa.


Jos maanrakennustyöt on tehtävä epätasaisessa maastossa, jonne on vaikea päästä koneilla, tämä voi myös osaltaan pidentää projektia ja lisätä sen hintaa.


Ennen kuin aloitat kaivamisen, poraamisen, räjäyttämisen tai minkä tahansa muun maaperätyön, on tärkeää tarkistaa, missä putket ja johdot sijaitsevat maan alla. Jos kaivinkone osuu työn aikana putkeen tai kaapeliin, se voi tulla kalliiksi, joten suunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Jos et ole varma, onko maan alla putkia tai kaapeleita, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.
Kaivaminen ja tasoittaminen

Jos olet aloittamassa rakennushanketta, kaivaminen ja tasoittaminen on tärkeä osa pohjatyötä, jolla valmistellaan työmaata ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista.


Kaivaminen on yksi ensimmäisistä vaiheista, jos olet rakentamassa uutta kotia. Talon tai mökin rakentaminen edellyttää kaivamista, tasoittamista ja raivaamista sekä perustusten kaivamista, valamista ja salaojittamista. Kaivaminen on tarpeen riippumatta siitä, rakennatko tasaiselle vai mäkiselle alueelle.


Kaivutöitä voidaan tarvita myös muissa tapauksissa, kuten ojan, kellarin tai uima-altaan kaivamisessa.


Tontin tasoittaminen on yleensä viimeinen asia, joka tehdään ennen rakentamisen aloittamista, kun kaivaminen ja muut maanrakennustyöt on tehty. Maaston tasoituksen yhteydessä maastoa muokataan suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Tarvittavan työn määrä riippuu yleensä siitä, kuinka mäkinen maasto on ja onko tukimuurien rakentaminen tarpeen.


Joissakin tapauksissa sinun on haettava rakennuslupaa kaivamiseen ja maansiirtoon riippuen siitä, kuinka syvälle aiot kaivaa tai kuinka korkealle aiot rakentaa maata. Usein kaivaukset ovat osa laajempaa rakennushanketta, jota varten sinun on ehkä joka tapauksessa jätettävä rakennuslupahakemus. Pienet maastonmuokkaukset vapautetaan usein hakemusvaatimuksesta.Kaivamisen ja tasauksen hinta

Kaivamisen ja tasoittamisen kustannukset riippuvat pitkälti siitä, kuinka paljon ja kuinka syvälle sinun on kaivettava. Tontin kaivamisen hinta on yleensä 150–300 euroa neliömetriltä.


Se, kuinka paljon ja kuinka syvälle sinun on kaivettava, riippuu siitä, mitä aiot tehdä tai rakentaa tontille. Esimerkiksi talon perusmuurin valua tai uima-allasta varten kaivaminen maksaa enemmän kuin autotallin perustusten tai salaojituksen kaivaminen.


Jos tontilla on huonosti kantavaa maaperää, kuten hiekkaa tai savea, on kaivettava syvemmälle kantavan pinnan saavuttamiseksi.


Tonttia kaivettaessa syntyy suuria määriä maa-ainesta ja jätettä, jotka on kuljetettava pois. Kaivuuyritys voi auttaa sinua kuljettamaan massat sopivaan paikkaan. Tämä maksaa yleensä noin 1–1,5 euroa kilolta.Salaojitus

Olipa kyseessä uuden talon rakentaminen, puutarhan luominen tai kellarin remontointi, on tärkeää varmistaa hyvä salaojitus. Tämä estää sadevesien kerääntymisen puutarhaan ja suojaa samalla taloa tulvilta ja kosteusvaurioilta. Hyvä salaojitus vähentää myös huoltotarpeita ja pidentää talon käyttöikää.


Jos kellarissasi on kosteusvaurioita, se voi olla merkki kotisi huonosta salaojituksesta. Silloin kannattaa harkita salaojituksen korjaamista ennen kuin vahinko pahenee. Jos asut vanhemmassa kodissa, kannattaa tarkistaa vanhat salaojaputket, jotta voit vaihtaa ne ennen vaurioiden syntymistä.


Salaojitus asennetaan yleensä perusmuurin alapuolelle, joten se vaatii kaivamista. Jotta vesi pääsee valumaan pois talosta päin ympäri vuoden, on tärkeää, että sekä salaojaputket että perustukset on eristetty hyvin.Salaojituksen hinta

Salaojituksen kustannukset riippuvat muun muassa salaojitettavien metrien määrästä, kaivannon syvyydestä ja tontin maaperäolosuhteista.


Tyypillisesti salaojituksen hinta on 600–900 euroa juoksumetriä kohti. Lisäksi joudut maksamaan maamassojen kuljetuksesta. Tämä maksaa yleensä 1–1,5 euroa kilolta.


Jos tontilla on vaikeat maaperäolosuhteet, kuten paljon kalliota tai irtomaata, se voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja pidentää työaikaa. Tämä pätee myös, jos sinulla on terassi, maisemointia tai muita kohteita, jotka on poistettava ennen salaojitustöiden aloittamista.Kallion räjäyttäminen

Jos rakennat alueelle, jossa on paljon kalliota tai kiveä, saatat joutua räjäyttämään tontin valmistelemiseksi. Kallion räjäyttäminen räjähdysaineilla vaatii päteviä ammattilaisia, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti.


Kallio voi näkyä maanpinnan yläpuolella, mutta monissa tapauksissa se on piilossa maan alla. Siksi on suositeltavaa tehdä geotekninen tutkimus ennen rakennushankkeen aloittamista, jotta ei ole vaarana, että kallio paljastuu kesken kaivutöiden.


Kallion räjäyttämiseen on olemassa myös menetelmiä ilman räjähteitä, kuten hydraulinen räjäytys tai halkaisusementti. Menetelmä, jota sinun pitäisi käyttää kivien ja kallion poistamiseen tontiltasi, riippuu alueesta, jolla asut, ja kivityypistä.


Kallion räjäytyksen hinta

Kallion räjäytyskustannukset riippuvat poistettavan kallion määrästä, kalliotyypistä ja tarvittavista laitteista. Kallion räjäytyksen hinta on yleensä noin 500 euroa kuutiometriltä.Poraaminen, timanttiporaus ja kaivonporaus

Jos haluat käyttää mökilläsi kaivoa tai asentaa taloosi maalämmön, kaivon poraaminen on välttämätöntä. Ammattilaisten, joilla on erikoisosaamista, on suoritettava kaivon poraaminen, jotta työ tulee tehtyä turvallisesti.


Kun poraat kaivoa vettä varten, urakoitsijasi auttaa sinua löytämään kaivolle sopivan paikan. Sen jälkeen kaivo porataan, kunnes haluttu vesimäärä löytyy, ja kaivoon asennetaan kaivopumppu.


Jos haluat vähentää sähkökustannuksiasi, ilma-vesilämpöpumppu voi olla hyvä ratkaisu. Kaivonporausta voidaan käyttää energiakaivon poraamiseen maahan varastoituneen lämmön hyödyntämiseksi.


Jos sinun on leikattava reikä perustukseen tai muihin betonista, kivestä tai raudoituksesta koostuviin seiniin, voit käyttää timanttiporausta.


Timanttiporausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun seinän läpi on vietävä uusia putkia uutta lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmää asennettaessa. Lisäksi timanttiporaus voi helpottaa, jos öljysäiliö on poistettava.Porauksen, timanttiporauksen ja kaivonporauksen hinta

Kaivon porauksen kustannukset riippuvat siitä, mitä varten porataan, kuinka syvälle porataan ja mitä laitteita tarvitaan.


Vesikaivon porauksen hinta on yleensä noin 4 000 euroa 60 metrin syvyisestä kaivosta ja noin 8 000 euroa, jos kaivo on 100 metriä syvä. Hinta sisältää sekä kaivon työt että pumppauslaitteet.


Kaivon poraaminen maalämpöä varten maksaa yleensä enemmän kuin vettä varten poraaminen, koska poraus on tehtävä syvemmälle. Energiakaivon poraaminen maalämmön hyödyntämiseksi maksaa noin 10 000 euroa. Lisäksi sinun on maksettava itse lämpöpumpusta.


Timanttiporauksen hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon porausta tarvitaan, seinämän paksuudesta ja massojen kuljetuksesta. Esimerkiksi yhden neliömetrin timanttiporaus 20 cm paksuun betoniseinään maksaa noin 700 euroa.Öljysäiliön ja öljypolttimen poistaminen

Jos sinulla on öljysäiliö ja öljypoltin, niitä ei voi enää käyttää fossiilisella öljyllä tai petrolilla lämmittämiseen. Jos öljysäiliötä ei käytetä bioöljyllä tai biopetrolilla, on tärkeää, että se poistetaan kokonaan tai tyhjennetään ja puhdistetaan.


Vanha öljysäiliö on hävitettävä kahden vuoden kuluessa sen käytön lopettamisesta. Jos on olemassa vaara, että maahan upotettu öljysäiliö aiheuttaa saastumisen, kuten öljyvuodon, öljysäiliö on poistettava kokonaan.


Jos saastumisriski on pieni ja öljysäiliön poistaminen on suhteettoman kallista ja vaikeaa esimerkiksi sen sijainnin vuoksi, voi olla tarkoituksenmukaista pitää öljysäiliö maassa. Tällöin öljysäiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava.


Kaikki öljysäiliöiden poisto-, tyhjennys- ja puhdistustyöt on annettava sertifioitujen ammattilaisten tehtäväksi, sillä kyseessä on sekä sinulle että ympäristölle vaarallinen jäte.Öljysäiliön ja öljypolttimen poiston hinta

Öljysäiliön poistamisen kustannukset riippuvat suurelta osin siitä, onko öljysäiliö kaivettava esiin ja mitä muita toimenpiteitä on toteutettava, jotta öljysäiliöön päästään käsiksi. Öljysäiliön poistaminen maksaa yleensä 600–2 000 euroa.


Öljysäiliön tyhjennys ja puhdistaminen maksaa yleensä 500–1 000 euroa. Jos haluat poistaa öljykattilan, se maksaa noin 1 000 euroa.


Jos sinun on poistettava ja rakennettava uudelleen terassi tai lisärakennus tai palautettava viherkasvit puutarhassa sijaitsevan öljysäiliön poistamisen jälkeen, tästä veloitetaan lisähinta.


On tärkeää, että öljysäiliö poistetaan ajoissa, jotta vältetään kalliit laskut mahdollisista öljyvuodoista. Öljyvuotoa voi olla vaikea havaita ennen kuin se on aiheuttanut suuria vahinkoja. Jos öljysäiliön kunnon tarkistamisesta on pitkä aika, se on hyvä tarkistaa mahdollisimman pian.Muut projektit

Jos aloitat maanrakennustyöt tontilla, se voi olla myös hyvä tilaisuus saada muut projektit valmiiksi, kun ammattilaiset ja koneet ovat jo paikalla.


Eristys

Jos parannat vanhemman kodin vanhaa salaojitusta, kannattaa ehkä eristää samalla myös perustukset, kellarin seinät ja lattia.


Sen lisäksi, että säästät rahaa tekemällä useita hankkeita kerralla, salaojitus ja lisäeristys on myös pitkäaikainen investointi. Hyvä salaojitus ja eristys suojaavat taloa kosteusvaurioilta tulevaisuudessa, parantavat sisäilmaa ja pienentävät energialaskuja.Puutarhatyöt, asfaltointi ja pinnoitekivet

Jos haluat uuden pihatien tai kauniisti maisemoidun puutarhan, se kannattaa tehdä silloin, kun olet jo aloittanut työt tontillasi ja sinulla on koneurakoitsija tai maisemapuutarhuri.


Jos kaivat ensin tontilla, voit saada apua puutarhatöissä, kun kaivutyö on tehty. Yleistä on myös asentaa pinnoitekivet tai asfaltoida ajotie osana maanrakennustyötä.
Julkaistu 12. huhti 2023, 12:54

Päivitetty 21. maalis 2024, 14:06