Käyttöehdot - Yritys

Sopimusehdot

1. Esittely


1.1 Nämä käyttöehdot koskevat yrityksiä, jotka haluavat käyttää Remppatori.fi:tä palveluidensa markkinointiin.


1.2 Remppatori.fi, tämän jälkeen ’’Palvelu’’, on digitaalinen palvelu, jossa yksityishenkilöt ja yritykset, tämän jälkeen ’’Käyttäjät’’, voivat laatia työilmoituksia kuvailemalla työn, johon tarvitsevat tekijää, ja johon yritykset voivat rekisteröityä, saada ilmoituksia ajankohtaisista töistä sekä lähettää tarjouksia. Yritykset, tämän jälkeen ’’Yritys’’ voivat ostaa lisätoimintoja ja sitä kautta parantaa näkyvyyttään palvelussa.


1.3 Palvelun omistaa Schibsted SMB Oy (Y-tunnus: 3281067-3), johon viitataan tästä eteenpäin “me tai meidän”. Yritys, joka solmii sopimuksen Palvelun käytöstä ja siten hyväksyy nämä ehdot, kutsutaan tästä eteenpäin nimellä “Yritys”.


1.4 Teemme parhaamme varmistaaksemme, että palvelu on käyttäjille turvallinen. Siksi hyväksymme ja rekisteröimme palveluun vain kunnolliset yritykset. Varmistaaksemme tämän, asetamme yritykselle joukon vaatimuksia, joita voimme milloin tahansa pyytää yritystä dokumentoimaan. Jos emme vastaanota pyydettyä asiakirjaa, tai saamamme asiakirja ei ole tyydyttävä, voimme evätä pyynnön palveluun rekisteröitymisestä, evätä yrityksen pääsyn palveluun, tai irtisanoa sopimuksen välittömästi.


1.5 Meillä on oikeus evätä yrityksen sopimuspyyntö, evätä yrityksen käyttöoikeus palveluun tai irtisanoa sopimus negatiivisen historian tai kokemusten perusteella, jotka liittyvät yritykseen tai yritykseen yhdistettyihin henkilöihin (kuten työntekijöihin, johtoon, hallituksen jäseniin, omistajiin jne.).


1.6 Kun yritys laati sopimuksen Remppatori.fi kanssa, tulee yrityksen edustajan todentaa, että hänellä on oikeus sopimuksen tekemiseen ja sitoutuu ehtoihin.


2. Muutokset


2.1 Voimme muuttaa käyttöehtoja ilmoittamatta yritykselle. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan 1 (yksi) kuukausi ennen muutosten käyttöönottoa.


2.2 Voimme muuttaa Palvelun ulkonäköä, toiminnallisuutta tai sisältöä ilmoittamatta siitä etukäteen.


3. Yrityksen taustatiedot


3.1 Yritys on vastuussa siitä, että ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa, ovat ajantasaisia sekä ajankohtaisia, ja ettei sisältö ole lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien vastaista tai loukkaavaa. Yrityksen tulee itse huolehtia siitä, että rekisteröidyt tiedot ovat totuudenmukaisia.


3.2 Palvelua voivat käyttää Yritykset, jotka ovat Kaupparekisterissä. Yrityksen tulee myös pitää huoli tarvittavien pätevyyksien ja koulutusten voimassaolosta sekä ylläpitämisestä, ja noudattaa kaikkia julkisia vaatimuksia, kuten verojen ja muiden maksujen maksamista, laillisen työvoiman käyttöä ja HSE-vaatimusten seuraamista. Voimme milloin vain pyytää yritystä lähettämään asiakirjoja, jotka vahvistavat nämä tiedot.


3.3 Tarvittaessa suoritamme luottotietojen tarkistuksen Yrityksestä, ja jos tarve, myös Yritykseen mahdollisesti liittyvästä liiketoiminnasta tai Yrityksen toimitusjohtajasta. Luottotietojen tarkistus voidaan tarvittaessa suorittaa uudelleen. Voimme vapaasti hylätä Yrityksen sopimuspyynnön sekä välittömästi irtisanoa jo solmitun sopimuksen, jos suoritetun tarkastuksen tulos ei ole tyydyttävä.


3.4 Palveluun julkaistuja työilmoituksia ei voida pitää sitovina sopimuksina. Työilmoituksia voidaan muun muassa muuttaa tai päivittää julkaisun jälkeen, ja Yritys vastaa itse sitovan sopimuksen solmimisesta.


3.5 Täytämme kaikki mahdolliset velvollisuutemme veroviranomaisia tai muita asiaankuuluvia viranomaisia kohtaan koskien Yrityksen tietoja jakamista.


4. Tilaus, sen kesto sekä päättyminen


4.1 Sopimus uusitaan automaattisesti 12 (kahdentoista) kuukauden ajaksi, mikäli sopimuksessa ei ole muuta mainittu. Tietyillä tuotteilla tai palveluilla saattaa olla vaihtoehtoisia ehtoja, jossa sopimusta ei automaattisesti uusita 12 (kahdeksitoista) kuukaudeksi, mutta jossa sopimus jatkuu kuukausittaisena. Asiakasta informoidaan tuotteiden ja palveluiden tarkemmista ehdoista sopimusta tehtäessä.


4.2 Jos jompikumpi osapuoli ei halua sopimuksen jatkuvan automaattisesti (kuten mainittu kohdassa 4.1), tulee osapuolen irtisanoa sopimus kirjallisesti viimeistään 1 (yksi) kuukausi ennen sopimuksen voimassaoloajan loppua.


4.3 Voimme päättää Palvelun, tai osan sitä, lopettamisesta sopimuskauden aikana. Näin tapahtuessa, tullaan siitä ilmoittamaan kirjallisesti vähintään 1 (yksi) kuukausi ennen, ja sopimus raukeaa.


4.4 Jos Yritys valitsee rajoitetun testikäyttäjän, voimme milloin vain päättää, että pääsy Palveluun evätään. Tulemme silloin ilmoittamaan siitä Yritykselle ja tarjoamaan maksullista tilausta.


4.5 Jos Yritys ei enää halua käyttää/pääsyä Palveluun tilauksen sopimusjakson aikana, ei siitä tulla suorittamaan takaisinmaksua Yritykselle.


4.6 Yrityksen rikkoessa ehtoja (mm. kohdissa 3.1, 3.2, 3.4, 6., 7.4 ja 8.2 mainittuja), voimme päättää tilauksen välittömästi ilman velvollisuutta maksaa Yritykselle minkäänlaista korvausta tai maksun palautusta. Korvausta tai maksun palautusta ei myöskään tehdä, jos Yrityksen pääsy Palveluun tai näkyvyys Palvelussa suljetaan osittain tai kokonaan, tilapäisesti tai pysyvästi, Yrityksen tilanteen vuoksi.


4.7 Jos Yritys on hakeutunut konkurssiin, keskeyttänyt maksunsa, ei kuullu olennaisiin rekistereihin (mm. arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri) tai vastaavaa, voimme irtisanoa tilauksen välittömästi.


4.8 Yritys korvaa Palvelulle mahdolliset vahingot, joita meille aiheutuu kolmansien osapuolien vaatimuksista ja jotka johtuvat Yrityksen sopimusrikkomuksesta.


4.9 Mikäli maksu viivästyy tai peruuntuu, veloitamme laskulla koko jäljellä olevan sopimuskauden maksut ja eväämme Yrityksen pääsyn Palveluun siihen asti, kunnes koko maksu on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta tästä huolimatta, siirretään se perintään.


5. Hinnoittelu ja maksaminen


5.1 Sopimuksessa, jonka yritys on vahvistanut kohdan 1.4 mukaisesti, mainitaan palvelun hinta sovitun sopimuskauden mukaisesti. Maksupäivä automaattiselle korttimaksulle on aina kuun sama päivä jolloin sopimus aloitettiin, ellei muuta ole sovittu. Tilaukseen sisältyvät vastaukset eivät ole riippuvaisia tilauksen maksupäivästä, vaan uusiutuvat aina kuun ensimmäisenä päivänä. Tilaukseen kuuluvat vastaukset tulee aina käyttää kyseisen kuukauden aikana, eivätkä käyttämättömät vastaukset siirry seuraavalle kuukaudelle.


5.2 Tilaus koostuu “vastauksista”, jotka Yrityksellä on käytössään vastatakseen avoimiin työilmoituksiin kyseisellä ajanjaksolla. Kuinka monta vastausta Yritys käyttää vastatakseen työilmoitukseen perustuu useisiin kriteereihin ja on aina meidän määrittelemä. Työilmoitukseen vastaamiseen vaadittavat vastaukset on aina selkeästi ilmoitettu ennen työilmoitukseen vastaamista.


5.3 Voimme nostaa tilauksen hintaa seuraavasta ja sitä seuraavista tilausjaksoista. Hinnankorotus voi johtua esimerkiksi yleisestä hintojen noususta alalla, yrityksen aktiivisuudesta palvelussa, yhteiskunnan kustannuskehityksestä, jne.


5.4 Ilmaiset tilaukset ja tuotteet ovat voimassa vain kyseisen tilausjakson. Seuraavasta sopimuskaudesta alkaen ilmaisten tilausten tai tuotteiden hinnat muuttuvat suositeltuihin vähittäismyyntihintoihin.


5.5 Hinnan muutoksista ilmoitetaan tekstiviestillä, sähköpostilla, pop up-ilmoituksella tai muilla sopivilla tavoilla viimeistään 1 (yksi) kuukausi ennen sopimuksen automaattista uusimista. Mikäli Yritys ei hyväksy uutta hintaa, tulee Yrityksen ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti ennen uusimispäivää. Siinä tapauksessa sopimus raukeaa kyseisen sopimuskauden jälkeen. Mikäli sopimuksen hinnankorotus ei ylitä 5 (viittä) prosenttia tai korotusta kuluttajahintaindeksissä, erillistä ilmoitusta ei lähetetä ja sopimusta jatketaan automaattisesti uudella hinnalla.


5.6 Yritys voi maksaa tilauksen valitulla maksukortilla tai laskulla. Maksu veloitetaan automaattisesti valitulta maksukortilta. Laskuilla on 14 päivän maksuaika ilmoitetusta laskupäivästä. Käytämme kolmatta osapuolta korttimaksujen käsittelyyn. Korttitiedot säilytetään turvallisesti ja salattuina maksunpalvelutarjoajallamme. Kyseisiä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.


5.7 Annetut hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv).


5.8 Mikäli maksu viivästyy tai peruuntuu, veloitamme laskulla koko jäljellä olevan sopimuskauden maksut ja eväämme Yrityksen pääsyn Palveluun siihen asti, kunnes koko maksu on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta tästä huolimatta, siirretään se perintään.


6. Oikeudet


6.1 Omistamme kaikki oikeudet Palveluun sekä kaikki Yrityksen Palvelun käytön yhteydessä luotuun sisältöön, mukaan lukien Yrityksen profiilisivun sisällön, arvostelut ja muut. Tällaisen sisällön käyttö muualla kuin Palvelussa, esimerkiksi Yrityksen markkinoinnissa, on ensin selvitettävä meidän kanssamme.


7. Käyttäjien arvostelut yrityksestä


7.1 Niiden toimenpiteiden lisäksi, joita käytämme varmistaaksemme Palveluun liittyvien Yritysten vakavuuden ja ammattitaitoisuuden, suosittelemme Käyttäjiä hyödyntämään Palvelun arvostelutoimintoa arvostellakseen kokemuksensa Yrityksen kanssa, Yrityksen työnlaadun sekä projektin/työn toteuttamisen sulavuuden. Yritys hyväksyy, että Käyttäjät voivat arvostella Yrityksen työnlaadun, asiakaspalvelun sekä projektin/työn toteuttamisen.


7.2 Palvelu ei ole vastuussa Käyttäjien arvosteluista, mukaan lukien lausunnoista, joita Yritys mahdollisesti pitää loukkaavina, valheellisina tai kohtuuttomina. Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus kommentoida arvostelua käyttämällä arvostelun alla olevaa kommenttikenttää. Vastaus voi sisältää enintään saman määrän merkkejä, kuin Käyttäjillä on maksimirajana arvosteluissaan. Voimme poistaa vastausmahdollisuuden Yritykseltä yksittäistapauksissa tai koko Palvelusta sellaisenaan.


7.3 Palvelu ei ole mukana Yrityksen ja Käyttäjien välisissä riidoissa, emmekä ota kantaa osapuolten mahdollisiin erimielisyyksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että emme ota kantaa arvosteluissa tai vastauksissa oleviin väitteisiin, joista Yritys ja Käyttäjä ovat eri mieltä.


7.4 Hyvien arvostelujen saamiseksi Yritys ei saa käyttää muita apuvälineitä, kuin mitä tavallisesti käytetään työn suorittamiseen ja asiakaspalveluun. Yritys ei esimerkiksi saa tarjota Käyttäjälle hintaetua tai vastaavaa vastineeksi siitä, että Käyttäjä kirjoittaa Yrityksestä hyvän arvostelun tai peruuttavat jo julkaistun arvostelun.


7.5 Käyttäjä tai Yritys voi pyytää Palvelua muuttamaan arvosteluaan tai vastaustaan. Oikeutta siihen voidaan käyttää vain kerran per arvostelu tai vastaus.


7.6 Voimme omasta aloitteesta, niin ennen kuin julkaisun jälkeen, muuttaa tai poistaa osia tai kokonaisia arvosteluja tai vastauksia, jos ne sisältävät sopimatonta tai loukkaavaa kielenkäyttöä tai ovat muuten ohjeidemme vastaisia.


8. Yrityksen tiedot ja palvelun käyttö


8.1 Teemme parhaamme, jotta Palvelun käyttö koettaisiin, ja olisi, turvallinen Käyttäjille. On siksi tärkeää, että Yritys esiintyy ammattimaisesti kaikissa yhteyksissä.


8.2 Meillä on oikeus sulkea yrityksen pääsy palveluun niin tilapäisesti kuin myös pysyvästi, jos yritys rikkoo tilauksen mukaisia velvoitteita:


a) on käyttäytynyt mielestämme sopimattomalla tavalla Käyttäjiä, Yrityksen asiakkaita tai muita kohtaan. Käyttäjien tai Yrityksen asiakkaiden esittäessä toistuvia väitteitä tällaisesta käytöksestä, voimme sulkea tai evätä Yrityksen pääsyn Palveluun joko väliaikaisesti tai pysyvästi,


b) näyttäessään selvästi pätevyyden puutetta tai suorittaessaan työn yleisten vaatimusten puutteellisuudessa,


c) ei täytä vaatimuksia kohdassa 3.2,


d) käyttää palvelua lähettääkseen yleistä markkinointia/roskapostia,


e) julkaisee tai yrittää julkaista sopimatonta tai valheellista sisältöä Palveluun, mukaan lukein arvosteluja ja vastauksia,


f) yrittää julkaista tai saa julkaistua, tai muuten hankkii, olemattomia työilmoituksia tai arvosteluja,


g) muulla tavalla toimii hyvän tavan tai lakien ja määräysten vastaisesti,


h) jos Yritysten (myös Yritykseen liitettyjen henkilöiden) jatkuva Palvelun käyttö voi mahdollisesti vahingoittaa meidän tai palvelun mainetta ja/tai


i) muutoin toimii ehtojen vastaisesti


8.3 Pyrimme normaalisti ilmoittamaan yritykselle heidän palvelun käyttöoikeuksiensa sulkeutumisesta, tai jo suljettua käyttöoikeutta, ja pyrimme saamaan Yrityksen kannanoton tilanteesta. Jos asia on mielestämme vakava, voimme sulkea Yrityksen pääsyn Palveluun ilmoittamatta siitä etukäteen.


8.4 Yrityksen maksuvelvollisuus ei katoa tilin sulkeutuessa, eikä maksun palautusta tehdä siltä ajalta, kun Palvelu on ollut Yritykselle suljettuna. Jos Yritys suljetaan Palvelusta pysyvästi, katsotaan sopimuksen päättyvän kulloinkin voimassa olevan sopimusajan loppuessa.


8.5 Pidätämme oikeuden muuttaa tai poistaa tietoja, kommentteja tai sisältöä, joita Yritys on lisännyt Palveluun, jos ne ovat mielestämme sopimuksen vastaisia, tai joita voidaan muuten pitää loukkaavina tai sopimattomina, tai jotka mahdollisesti esittävät toimialaa, Palvelua tai meitä huonossa valossa.


9. Vastuunrajoitus


9.1 Yritys ei voi pitää meitä vastuussa mistään menetyksistä tai kuluista, joita Yritykselle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä, mukaan lukien (i) Palvelun kautta Yritykselle välitetyt työilmoitukset, (ii) Palvelussa ilmenevät virheet, (iii) että Palvelu on osittain tai kokonaan poissa käytöstä teknisistä tai muista syistä, (iv) Yrityksen väliaikainen tai pysyvä poissulkeminen Palvelusta ja (v) tulojen, maineen jne. menetys arvostelujen vuoksi.


9.2 Jos meitä kuitenkin pidetään vastuussa tappioista tai kustannuksista, joita Yritys on mahdollisesti kärsinyt käyttäessään Palvelua, rajoittuu vastuu suoriin ja dokumentoituihin taloudellisiin menetyksiin ja rajoitetaan koskemaan enintään yhden (1) kuukauden sopimusarvoa kalenterivuotta kohden.


9.3 Kaikki Käyttäjille sekä Yrityksille lähettämämme sähköpostit ovat yksityisiä, eikä niitä saa jakaa tai lähettää eteenpäin. Rikkoessaan tätä, on jakava henkilö itse vastuussa tappioista tai seurauksista, joita voi aiheutua meille, Käyttäjille tai Yritykselle.


10. Muuta


10.1 Voimme siirtää Yrityksen tilauksen kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteen antamaa suostumusta. Yritys ei voi siirtää tilaustaan muualle.


10.2 Henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojaselosteemme mukaisesti https://remppatori.fi/meista/henkilotietosuoja/tietosuoja


10.3 Sopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Mahdolliset meidän ja Yrityksen välille ilmaantuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, ratkaistaan riita yleisessä tuomioistuimessa Helsingin käräjäoikeudessa.


Nämä ehdot koskevat kaikkia sopimuksia, jotka on tehty 13.05.2024 jälkeen.Julkaistu 01. elo 2023, 13:12

Päivitetty 13. touko 2024, 09:07